Καζάφανι

Created by: theocharispetrou Lon 33.360°, Lat 35.324°

At a glance

Description: Kazafani/Καζάφανι/Kazafana

Details

All recorded names

 • Kazafani/Καζάφανι (Default toponym)

  Institution: Cyprus permanent committee for the standardisation of geographical names

  Title: Complete Gazetteer of Cyprus

  Date: 1987

  Page: 395

  Description: CGC

  Attestation link

  None

 • Institution: Cyprus permanent committee for the standardisation of geographical names

  Title: Οδηγός Τυποποίησης Ονομάτων

  Date: 2007

  Page: 98

  Description: Geonoma

  Attestation link

  None

 • Author: Machairas, Leontios/Μαχαιράς VIAF link

  Title: Recital concerning the sweet land of Cyprus, entitled 'Chronicle'

  Date: 1400

  Page: §32. pp.30-32, etc

  Description: πρὸς τοῦ Κάζα Πιφάνη ὁ ἅγιος Πίκτητος

  Attestation link

  Author: Machairas, Leontios/Μαχαιράς VIAF link

  Title: Χρονικό της Κύπρου, Manuscript V

  Date: 1523

  Page: 82, MS. V15r, etc

  Description: πρὸc τοῦ καζαπιφάνη ὁ ἅγιοc πίκτιτοc

  Author: Machairas, Leontios/Μαχαιράς VIAF link

  Title: Χρονικό της Κύπρου, Manuscript O

  Date: 1555

  Page: 82, MS. O 8r, etc

  Description: προστὸ καζαπιφάνη ὁ ἅγіοc πіκτήτοc

  None

 • Author: Machairas, Leontios/Μαχαιράς VIAF link

  Title: Χρονικό της Κύπρου, Manuscript R

  Date: 1600

  Page: 82, MS. R 11r, etc

  Description: προστο καζαπіφανі ὁ αγіοσ πіκτіτοσ

  None

 • Author: Moullart-Sanson, Pierre VIAF link

  Title: L'Isle (et autrefois royaume) de Chypre

  Date: 1720

  Page: n/a

  Description: Map caption

  Attestation link

  None

 • Author: Jeffery, George VIAF link

  Title: A description of the historic monuments of Cyprus

  Date: 1918

  Page: 323

  Description: Kazaphani (Casal Epiphani) - A mediaeval village

  Attestation link

  None

 • Author: Jeffery, George VIAF link

  Title: A description of the historic monuments of Cyprus

  Date: 1918

  Page: 323

  Description: Kazaphani (Casal Epiphani) - A mediaeval village

  Attestation link

  None

 • Author: Attar, Leonida VIAF link

  Title: Cyprus 1542: The Great Map of the Island

  Date: 1542 - 1542

  Page: 137

  Description: Illustration: Tower on the left, attached to a house

  None

 • Author: Bustron, Florio VIAF link

  Title: Chronique de l'Île de Chypre de Florio Bustron

  Date: 1550 - 1570

  Page: 34

  Description: Casal Piphani

  Attestation link

  None

 • Author: Kyprianos/Κυπριανός, Αρχιμανδρίτης VIAF link

  Title: Ἱστορία Χρονολογικὴ τῆς Νήσου Κύπρου

  Date: 1788

  Page: 449

  Description: In a list of taxable communities

  Attestation link

  None

Associated Archeological Entities

None recorded

Related Historical Units

Place holder

Please fill this form to request an add to this record

Bladibladibla

×